Dr.Öğr.Üyesi
Hülya TERZİOĞLU
Birim
İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü