Doç.Dr.
Hülya TERZİOĞLU
Birim
İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü